ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกเวลาราชการ ประจำปี 2564
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกเวลาราชการ ประจำปี 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2564