ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนชาวตำบลท่าข้าม ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2564