ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผูป่วยเอดส์ ให้ตรวจรายชื่อและเลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2564