ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม ขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ที่ผ่านเกณฑ์ระดับผลการประเมิน ITA 2564
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2564