กิจกรรม : แผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว

รายละเอียด :
    

 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ทำการสนับสนุนการประชุมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าข้าม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยในที่ประชุม ได้ร่วมพิจารณา โครงการของ ศพค. ตำบลท่าข้าม  มติที่ประชุมได้ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนประจำปี 2564 จากกรม  กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เสนอโครงการส่่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว โดยเป็นการดำเนินกิจกรรม 3 วัน รวมใจ 3 วัน รวมพลัง สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท่าข้ามเข็มแข็ง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564    อ่าน 80 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**